Cum sa faci o plangere corect?

Cum sa faci o plangere corect?

Este imperios necesar în zilele noastre ca orice cetățean care se respectă să aibă cunoștințe generale pentru a întocmi o plângere împotriva unor fapte care afectează în mod negativ un trai armonios în societate.

Doreşti să ştii cum să faci o plângere? Parcurgerea articolului va lămuri cu siguranţă acest subiect. Vei deveni capabil să-ţi aperi şi urmăreşti interesul personal prin întocmirea de plângeri.

Atunci când vrei să afli cum să faci o plângere trebuie să descoperi că cea mai des întâlnită astfel de adresă este plângerea penală. Conform Noului Cod de Procedură Penală plângerea poate fi definită ca: ”informarea făcută de o persoană fizică sau juridică, referitoare la o faptă ce i s-a cauzat sau pe care a identificat-o prin infracțiune”. Plângerea în mod obligatoriu trebuie să cuprindă: numele, prenumele, codul numeric personal, calitatea și domiciliul celui care o întocmește ori, pentru persoane juridice, denumirea, sediul, codul unic de înregistrare, codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerțului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice ți contul bancar, indicarea reprezentantului legal ori convențional, descrierea faptei care formează obiectul plângerii, precum și indicarea vinovaților sau prezentarea dovezilor dacă există.

Plângerea penală poate fi făcută în scris sau formulată oral, situație în care aceasta trebuie consemnată într-un proces-verbal de către organul care o primește. Plângerea se poate face și de către unul dintre soți pentru celălalt soț sau de către copilul major pentru părinți.

Pentru persoana lipsită de capacitatea de exercițiu, plângerea se face de reprezentantul său legal. În cazul în care făptuitorul este persoana care reprezintă legal sau încuviințează actele persoanei vătămate, sesizarea organelor de urmărire penală se face din oficiu.

În cazul în care plângerea este întocmită de către o persoană care locuiește pe teritoriul României, cetățean român, străin sau persoană fără cetățenie, și prin aceasta se sesizează săvârșirea unei infracțiuni pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene, organul judiciar este obligat să primească plângerea și să o transmită organului competent din țara pe teritoriul căreia a fost comisă infracțiunea. Regulile privind cooperarea judiciara în materie penală se aplică în mod corespunzător.

Acum, după parcurgerea acestui articol cu siguranță ști cum să faci o plângere penală autentică.

Întocmirea unei plângeri penale reprezintă în primul rând luarea unei atitudini ferme împotriva unor fapte care au menirea să atingă integritatea fizică, psihică sau emoțională a unei peroane ori fapte catalogate drept infracțiuni.

Veți avea nevoie de:
  • Cum sa faci o plangere
#1

Cum sa faci o plangere

Comentarii ( 0 )
+ comentează
Nu sunt rezultate pentru afişare.

Adăugarea unui comentariu

Lege

Cei mai faimosi

Cum sa divortezi de sot: aspect juridice

Acum, dintr-un motiv sau altul, ai hotărât ca vrei să ști cum să divorțezi și te întrebi ce trebuie să faci mai departe. Este posibilă parcurgerea procedurii fără ajutorul unui avocat?

Cum se obtine viza pentru America: pasii de urmat